Bc. Martina Albrechtová

Diplomová práce

Styly učení žáků/studentů při učení se cizím jazykům na gymnáziu

The Learning Styles of students in the Foreign Languages Teaching at the secondary school
Anotace:
Magisterská diplomová práce s názvem "Styly učení žáků/studentů při učení se cizím jazykům na gymnáziu" se zabývá problematikou stylů učení žáků na střední škole. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části je popsána teoretická stránka daného tématu. Praktická část je založena na kvantitativním výzkumu. V závěru práce jsou shrnuty výsledky průzkumu.
Abstract:
The Master's diploma thesis titled "The Learning Styles of students in the Foreign Languages Teaching at the secondary school" deals with the problems of the Learning Styles of students at the secondary school. The project is devided into a teoretical and practical part. In the first part the teoretical aspect of the topic is described. The practical part is based on a quantitative research. At the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta