Ing. Kristína Babíková

Diplomová práce

Ochrana a obnova funkcionalistické architektury v Žilině

Preservation and Renovation of Functionalist Architecture in Žilina
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Ochrana a obnova funkcionalistických objektů v Žilině“ je analýza a posouzení obecných, legislativních a ekonomických podmínek, které ovlivňují úroveň ochrany a obnovy historického kulturního dědictví na Slovensku. Práce podrobněji analyzuje funkcionalistické památky ve městě Žilina. První část zahrnuje obecné informace o městě a architektonickém stylu. Druhá část obsahuje …více
Abstract:
The topic of the thesis „ Protection and reconstruction of the functionalist objects in Žilina“ is the analysis and evaluation of general, legislative and economic conditions that influence the level of protection and reconstruction of the historical and cultural heritage in Slovakia, and more specifically, the functionalist monuments in the city of Žilina. The first part includes general information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta