Bc. Simona ŠLAJFERČÍKOVÁ

Diplomová práce

Úloha muzeí v péči o kulturní dědictví v České republice Centrum stavitelského dědictví klášter Plasy

The role of museums in cultural heritage in the Czech Republic Architectural heritage center of the Plasy Monastery
Anotace:
Tématem diplomové práce je úloha muzeí v péči o kulturní dědictví v České republice s představením projektu Centra stavitelského dědictví v Plasích, jako jedné z poboček Národního technického muzea. Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol, které se, kromě obecného představení tématu a historických souvislostí, věnují přímé muzejní činnosti při ochraně a správě kulturního dědictví.
Abstract:
The topic of this dissertation is the role of museums in keeping of cultural heritage in the Czech Republic, with presentation of the project of the Centre for Building Heritage in Plasy as one of the branches of the National Technical Museum. The thesis is divided into four main chapters, which, apart from the general presentation of the topic and the historical context, are devoted to the direct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Křížková Červená

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLAJFERČÍKOVÁ, Simona. Úloha muzeí v péči o kulturní dědictví v České republice Centrum stavitelského dědictví klášter Plasy. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/