Ing. Jakub Dyršmíd

Bakalářská práce

Analýza vybrané firmy v konkurenčním prostředí v ČR

Analysis of Selected Company in Competitive Environment in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá analýzou vybrané firmy v konkurenčním prostředí v České republice. Za objekt srovnávání byla zvolena firma, která poskytuje službu domova pro seniory. V práci je zohledněn aktuální stav na trhu sociálních služeb a predikce jeho vývoje. Podnik je srovnáván, vzhledem k sociologickým aspektům chování jeho zákazníků, z lokálního hlediska se dvěma konkurenty. Na základě analýzy mikrookolí …více
Abstract:
The topic of work is analysis of selected company in competitive environment in the Czech Republic. For comparison has been chosen company, which provides service of retirement homes. The work takes into account the current state of social services market and forecast of its development. The company is compared, due to the sociological aspects of behavior of its customers, from a local perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS