Theses 

Strategická analýza podniku a její vliv na konkurenceschopnost podniku – Ing. Jakub Hejzlar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jakub Hejzlar

Diplomová práce

Strategická analýza podniku a její vliv na konkurenceschopnost podniku

Strategic analysis of an Enterprise and its impact on a competitiveness of the Enterprise

Anotace: Předmětem diplomové práce "Strategická analýza podniku a její vliv na konkurenceschopnost podniku" je provést komplexní analýzu současného stavu podniku RegioJet, a.s. V úvodní části bude vymezen teoretický základ strategické analýzy s využitím odborné literatury, který bude aplikován v praktické části na konkrétní podnik. Za použití metod pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí - PEST analýza nebo Porterův model pěti sil - budou zjištěny faktory, které mají vliv na konkurenceschopnost podniku. Tato zjištění vyústí ve SWOT analýzu, ze které vzejdou strategická doporučení pro top management podniku.

Abstract: The Diploma thesis "Strategic analysis of an Enterprise and its impact on a competitiveness of the Enterprise" is comprehensive analysis of current state of RegioJet, a.s. There will be defined theoretical basis of strategic analysis with use of literature at the beginning, which will be applied to the specific enterprise - RegioJet. There will be discovered factors with influence on competitiveness of the enterprise, using methods for external and internal analysis (PEST analysis, Porter five forces analysis). These findings will lead in SWOT analysis and strategic decision making of company top management.

Klíčová slova: Strategická analýza, strategický management, strategický marketing, konkurenční výhody, trh, konkurence, vnější a vnitřní prostředí podniku, PEST analýza, Strategic analysis, strategic management, strategic marketing, competitive advantage, market, competitor, inner and external environment of the enterprise, PEST analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz