Mgr. Tereza Ouhelová

Bakalářská práce

Akomodačně vergenční vlastnosti vizuálního systému

Accommodative vergent attributes of the visual system
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá principem akomodace, s ní úzce spojené vergence, jejich vlivem na vidění člověka a shrnuje obecné poznatky této problematiky. Práce popisuje anatomické struktury oka podílející se na akomodačně vergenčním mechanismu, základní parametry akomodačně vergenční složky vizuálního systému, poruchy akomodace i vergence a metody jejich vyšetřování.
Abstract:
This bachelor thesis delas with principle of accommodation, with it closely associated vergence, its impact on human vision and sums general knowledge of this matters up. The thesis describes anatomical structure of the eye, participating in accommodative vergent mechanism, basic parameters of accommodative vergent factor of visual system, failures of accommodation and vergence, and methods of their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. David Severa
  • Oponent: Mgr. Andrea Jeřábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie