Theses 

Hudební a pohybová výchova s prvky muzikoterapie v edukačním procesu u žáků základní školy speciální – Mgr. Zdeňka Opřátková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zdeňka Opřátková

Diplomová práce

Hudební a pohybová výchova s prvky muzikoterapie v edukačním procesu u žáků základní školy speciální

Music and movement education with components of Music therapy in educational process of pupils in primary special school

Anotace: OPŘÁTKOVÁ, Zdeňka: Hudební a pohybová výchova s prvky muzikoterapie v edukačním procesu u žáků základní školy speciální, diplomová práce. Brno, MU 2017, s. 127. Diplomová práce se zabývá problematikou propojení hudební a pohybové výchovy s prvky muzikoterapie u žáků základní školy speciální se zaměřením na žáky s těžkým mentálním postižením. Vymezuje mentální postižení a přibližuje výchovně vzdělávací proces včetně jeho specifik na základní škole speciální. Zároveň předkládá využití muzikoterapie či jejích prvků u žáků s mentálním postižením

Abstract: Opřátková, Zdeňka: Music and Movement Education with Components of Music Therapy in Pupils of Primary Special School, thesis. Brno, MU 2017, s. 127. The thesis deals with the issue of linking music and movement education with components of music therapy in primary special schools oriented on pupils with severe mental impairment. It defines the problems of mental impairment and offers an insight into the educational process with the specifics of education in primary special schools. The thesis also presents possible use of music therapy or its components in pupils with mental impairment.

Klíčová slova: mentální postižení, základní škola speciální, vzdělávání, výchova, vzdělávací program, hudební výchova, pohybová výchova, muzikoterapie, metody a techniky muzikoterapie, speciální pedagogika, žák se speciálními vzdělávacími potřebami. mental impairment, primary special school, education, educational program, music education, movement education, music therapy, methods and techniques of music therapy, special needs education, pupil with special needs

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz