Tereza NAVRKALOVÁ

Bachelor's thesis

Konzumní společnost jako fenomén nového tisíciletí z pohledu mladší generace

Consumer society as a phenomenon of the new millennium from the perspective of the younger generation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá pojmem konzumní společnost a jejími projevy ve společnosti. Zaměřuje se na to, co je to konzum a jaký má vliv na psychiku člověka a výchovu dětí. Tato práce ukazuje historický vývoj konzumní společnosti a její postupné upevňování ve společnosti. Součástí práce je výzkum názorů studentů Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Abstract:
This thesis deals with the concept of consumer society and its manifestations in society. It focuses on what is consumerism and its impact on the human psyche and upbringing of children. This work shows the historical development of the consumer society and its gradual consolidation of the society. Part of this work is research the knowledge of students of the Faculty of Arts, University of Ostrava …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vladimír Horák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NAVRKALOVÁ, Tereza. Konzumní společnost jako fenomén nového tisíciletí z pohledu mladší generace. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta