Martina Kapitáňová

Diplomová práce

"Revoluce" v masových médiích ve Velké Británii na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Příspěvek k evropské konzumní společnosti po roce 1945

"Revolution" of Mass Media in Great Britain at the Turn of 1950s and 1960s of 20th Century
Anotace:
Diplomová práce se zabývá změnami, které nastaly v masových médiích na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Přispívá tak ke studiu vzniku konzumní společnosti po roce 1945. Cílem této práce je zjistit, jak se masová média, zejména televize, ve studovanou dobu vyvíjela a jak přispěla k rozvoji konzumní společnosti ve Velké Británii. Zda dokázala ovlivnit chování lidí, jejich postoje či názory …více
Abstract:
This thesis deals with the changes that have occurred in the mass media at the end of the fifties and sixties of the 20th century. It thus contributes to the study of consumer society after 1945. The aim of this work is to determine how the mass media, especially television, in the period studied and developed to contribute to the development of a consumer society in the UK. Whether mass media are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Jaromír Soukup
  • Oponent: Martin Kovář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36176

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářské a politické dějiny 20. století