Mgr. et Mgr. Hana Blahová

Bakalářská práce

Konzumní společnost a konzumní kultura

Consumer Society and Consumer Culture
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje konzumerismu ze společenského a kulturního hlediska. Popisuje historický vývoj konzumní společnosti, příčiny a důsledky konzumerismu, podněty ke konzumní spotřebě. Dále se práce věnuje tomu, jaké statky (a služby), respektive jejich znaky, se stávají předmětem konzumu a proč se tak děje. V práci je také diskutován antikonzumerismus a s ním spojená kontrakultura. V závěru …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with consumerism from social and cultural aspect. It describes the historical development of the consumer society; the cause and consequences of consumerism and the stimuli for consumer consumption. It also refers to the types of goods, or rather symbols we hunt for; and why. The concept of anticonsumerism associated with counterculture is also discussed in this thesis. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. David Balarin
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií