Bc. Daniel Horák

Bakalářská práce

Český politický systém

Czech political system
Anotace:
Cílem této práce je analýza konkrétní historické části Českého politického systému a to podoba a fungování stranického systému v Československu mezi lety 1914 – 1938, se zvláštním zaměřením na jeho dobová specifika.
Abstract:
The aim of this work is the analysis of specific historical part of the Czech political system specifically a form and functioning of the party system in Czechoslovakia between 1914 - 1938 , with special emphasis on the specifics of this period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní