Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

Disertační práce

Taxonomie goniatitové fauny, biostratigrafie a paleoekologie drahanského a jesenického kulmu

Taxonomy of the Goniatite Fauna, Biostratigraphy and Palaeoecology of the Drahany and Nízký Jseník Culm
Anotace:
Kulmské sedimenty na Moravě a ve Slezsku jsou vyvinuty v podélné struktuře jz. – sv. směru na východním okraji Českého masivu. V zásadě se rozlišují dvě hlavní sedimentační pánve: drahanská a nízkojesenická. Sedimenty Drahanské vrchoviny se litostratigraficky dělí na tři souvrství – protivanovské (spodní – střední visé), rozstáňské (svrchní visé, zóny Peδ – Goα) a myslejovické (svrchní visé, zóny Goα …více
Abstract:
The Culm sediments of the Moravian-Silesian region are preserved in an elongated, SW-NE trending structure on the eastern margin of the Bohemian Massif. Two Culm basins are generally recognized in the Moravian-Silesian Zone: the Drahany Basin and the Nízký Jeseník Basin. The fill of the Drahany Basin has been lithostratigraphically subdivided into three formations: the Protivanov Formation of early …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 11. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc., doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta