Ing. Lívia Biskupičová

Diplomová práce

Full costing ve veřejné výzkumné instituci

Full costing in a public research institution
Abstract:
The subject of the submitted thesis “Full costing in a public research institution” is the question of declaring actual costs in non-profit sector. The theoretical part is dedicated to the theoretical knowledge in this field of managerial accounting, especially to cost calculations. The next part follows with the grant programmes of the European Union and national grant programmes for supporting research …více
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Full costing ve veřejné výzkumné instituci“ je problematika vykazování skutečných nákladů v neziskovém sektoru. Teoretická část je věnována teoretickým poznatkům z této oblasti manažerského účetnictví, především kalkulacím nákladů. Dále navazuje na dotační programy Evropské unie a národní dotační programy pro podporu výzkumu a vývoje, které v posledních letech podnítili diskuzi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Kalouda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta