Ing. Lívia Biskupičová

Master's thesis

Full costing ve veřejné výzkumné instituci

Full costing in a public research institution
Abstract:
The subject of the submitted thesis “Full costing in a public research institution” is the question of declaring actual costs in non-profit sector. The theoretical part is dedicated to the theoretical knowledge in this field of managerial accounting, especially to cost calculations. The next part follows with the grant programmes of the European Union and national grant programmes for supporting research …more
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Full costing ve veřejné výzkumné instituci“ je problematika vykazování skutečných nákladů v neziskovém sektoru. Teoretická část je věnována teoretickým poznatkům z této oblasti manažerského účetnictví, především kalkulacím nákladů. Dále navazuje na dotační programy Evropské unie a národní dotační programy pro podporu výzkumu a vývoje, které v posledních letech podnítili diskuzi …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Reader: Ing. František Kalouda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta