Bc. Zuzana ŠVEJCAROVÁ

Diplomová práce

Osobní finance: strašák dnešní doby

Personal Finance: The Scarecrow of today
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkou vnímání osobních financí ve společnosti ve vztahu k dnešní situaci zadluženosti české dospělé populace skrze optiku finančních specialistů. Práce je tématicky rozdělena do tří částí. (1) Teoretická část popisuje téma vědění, finanční gramotnosti, peněz spotřeby a racionality. (2) Metodologická část této práce je zaměřena na použité metody výzkumu. (3) Poslední část se věnuje …více
Abstract:
This thesis is focused on the question of the perception of personal finance in the society in relation to the situation of indebtedness of Czech adult population through the view of financial specialists. The work is thematically divided into three parts. (1) The theoretical part describes the topic knowledge, financial literacy, money, consumption and rational behavior. (2) The methodological part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEJCAROVÁ, Zuzana. Osobní finance: strašák dnešní doby. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/