Martin VAZAČ

Bachelor's thesis

Stanovení obvodu katastrálního území jako podklad pro projekt komplexní pozemkové úpravy

Perimeter determination of cadastral territory as a base for a project of complex Land adjustment
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce rozebírá problematiku činností, které je nutné provést v rámci určování obvodu pozemkové úpravy, se zaměřením na zjišťování průběhu hranic. A to jak z hlediska legislativních předpisů, tak i na konkrétním případu v katastrálním území Smetanova Lhota. V daném katastrálním území byla provedena rekognoskace a porovnání zjištěné skutečnosti se stavem v platných katastrálních …more
Abstract:
The thesis analyzes the activities that are needed in determining the border of land consolidation, with a focus on border course investigation - in terms of laws and regulations, as well as on the specific case in the cadastral Smetanova Lhota. In the cadastral area was conducted reconnaissance and results were compared with the situation in the existing cadastral maps. After measuring was submitted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2013
Accessible from:: 12. 4. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Magdalena Maršíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VAZAČ, Martin. Stanovení obvodu katastrálního území jako podklad pro projekt komplexní pozemkové úpravy. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 9xue8e 9xue8e/2
17/5/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17/5/2013
Bulanova, L.
18/5/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.