Bc. Lenka Skácelová

Master's thesis

Problematika postavení žen na trhu práce

The Issue of the Status of Women in the Labour Market
Anotácia:
Problematika postavení žen na trhu práce v České republice se prosazuje v praktické politice i mezi aktuální témata vědeckého zájmu. Ženy představují zdroj pracovní síly hlavně pro sekundární trh práce, který je charakteristický především nízkým platovým ohodnocením a problematickou možností kvalifikačního růstu. Na primárním trhu se ženy uplatňují s obtížemi. Rovnost je základní podmínkou demokracie …viac
Abstract:
The issue of the status of women in the labor market in the Czech Republic is gaining in practical politics and among the topics of scientific interest. Women represent a source of manpower mainly for secondary labor market, which is characterized mainly by low wages and uncertain to train. On the primary market women are employed with difficulty. Equality is a fundamental condition of democracy, inequality …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: MSc Oldřich Dutý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní