Theses 

Energetická strategie EU v oblasti obnovitelných zdrojů (na příkladu biopaliv a větrných elektráren) – Petr Skalička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr Skalička

Diplomová práce

Energetická strategie EU v oblasti obnovitelných zdrojů (na příkladu biopaliv a větrných elektráren)

EU Energy Strategy In Renewables (Biofuels example)

Anotace: Cílem diplomové práce je srovnání nákladů na podporu pěstování plodin určených pro výrobu biopaliv za poslední desetiletí s vývojem nabídky a cen alternativních plodin vyhrazených čistě ke konzumaci, cenovým vývojem pohonných hmot a rovněž ekologický přínos biopaliv v globálním měřítku. Dalším cílem diplomové práce bude předložit hypotézu, jestli je vůbec v lidském potenciálu ovlivnit globální klima, na základě objektivní korelace dostupných údajů o teplotách a množství skleníkových plynů v atmosféře za dlouhé období.

Abstract: The aim of this thesis is to compare the costs of supporting the cultivation of crops for biofuel production in the last decade with the development of supply and prices of alternative crops dedicated strictly to the consumption, fuel prices overview, as well as the environmental benefits of biofuels on a global scale. Another aim of the thesis will present a hypothesis, if is at all in the human potential impact global climate, based on objective correlation of available data on temperatures and the amount of greenhouse gases in the atmosphere for a long period.

Klíčová slova: evropská unie, globální oteplování, ceny potravin, biopaliva, energetická strategie, ceny pohonných hmot

Keywords: global warming, biofuels, energy strategy, fuel prices, food prices, european union

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2013
  • Vedoucí: Marek Loužek
  • Oponent: Vladimír Štípek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39156

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz