Martin Sumera

Diplomová práce

Kentico Cloud content delivery using Augmented Reality

Kentico Cloud content delivery using Augmented Reality
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce je preskúmanie frameworkov ktoré umožňujú prácu s rozšírenou realitov na mobilných zariadeniach, ich porovnanie a vytvorenie prorotypov, ktoré umožnia spracovať obsah z Kentico Cloud Content Management System (CMS). Hlavným zameraním prototypu je vytvorenie aplikácií pre platformy Android a iOS ktoré umožnia užívateľom prehliadať a vizualizovať obrazy z online galérie …více
Abstract:
The aim of this thesis is to research frameworks that allow working with augmented reality on mobile platforms, compare them and cre- ate a prototype that will allow users to consume the content from Kentico Cloud Content Management System (CMS). The main focus of the prototypical part is to create applications for Android and iOS platforms that will allow users to browse and visualize pictures from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: Mgr. Martin Makarský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky