Václav Stehlík

Diplomová práce

Developing Effective Big Data Analytics by Leveraging Visualization Techniques

Developing Effective Big Data Analytics by Leveraging Visualization Techniques
Anotace:
Ve stále více propojeném světě, neustále narůstajícímu objemu dostupných dat a zvyšujícímu se využití dat v různých oblastech naší společnosti, narůstá důležitost nástrojů pro efektivní vizualizaci dat. Tyto nástroje zlepšují interpretaci a porozumění datům, což napomáhá rozhodování a zvyšuje šance k naplnění strategických cílů. Dalším důležitým prvkem je prevence přehlcení daty a pohled na kriticky …více
Abstract:
With the more and more interconnected world, ever growing amount of available data and rising usage and utilization of data in various areas of our society, there is an increased importance of having an appropriate and effective data visualization tools. These tools enhance data interpretation and insight into data which can lead to improved decision making and higher chances of reaching strategic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
  • Oponent: PhD Bruno Rossi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace