Václav Stehlík

Master's thesis

Developing Effective Big Data Analytics by Leveraging Visualization Techniques

Developing Effective Big Data Analytics by Leveraging Visualization Techniques
Abstract:
Ve stále více propojeném světě, neustále narůstajícímu objemu dostupných dat a zvyšujícímu se využití dat v různých oblastech naší společnosti, narůstá důležitost nástrojů pro efektivní vizualizaci dat. Tyto nástroje zlepšují interpretaci a porozumění datům, což napomáhá rozhodování a zvyšuje šance k naplnění strategických cílů. Dalším důležitým prvkem je prevence přehlcení daty a pohled na kriticky …more
Abstract:
With the more and more interconnected world, ever growing amount of available data and rising usage and utilization of data in various areas of our society, there is an increased importance of having an appropriate and effective data visualization tools. These tools enhance data interpretation and insight into data which can lead to improved decision making and higher chances of reaching strategic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2020
  • Supervisor: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
  • Reader: PhD Bruno Rossi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering