Bc. Jakub Knápek

Diplomová práce

Proces sekuritizace kybernetické bezpečnosti u Spojených států amerických

The process of securitization of cyber security in United States of America
Anotace:
Práce se zaměřuje na bezpečnostní politiku Spojených států amerických v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vychází přitom z pohledu teorie sekuritizace, kdy studuje změny ve vnímání konceptu, které se snaží vysvětlit skrze metodu diskurzivní analýzy zahraniční politiky. Využívá přitom modelu dílčích diskurzů kybernetické bezpečnosti, který aplikuje na vybrané dokumenty. Předmětem výzkumu je formování …více
Abstract:
Thesis focuses on security policy of the United States of America in the area of cyber security. Its perspective is based on the theory of securitization and studies the changes in the perception of the concept which it tries to explain through the method of discursive analysis of foreign policy. It uses the model of sectional discourses of cyber security that is applied on chosen documents. Subject …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií