Theses 

Mezigenerační učení v muzeu. Návrh edukačního programu pro Technické muzeum v Brně – Mgr. Eva Machová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Eva Machová

Bakalářská práce

Mezigenerační učení v muzeu. Návrh edukačního programu pro Technické muzeum v Brně

Intergenerational learning in the museum. Draft of Educational Programme for Technical Museum in Brno

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce se věnuje tématu mezigeneračního učení v muzeu a jejím cílem je vytvořit pro prarodiče a vnoučata samoobslužný mezigenerační pracovní list k vybraným expozicím Technického muzea v Brně. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části vysvětluji, co je to mezigenerační učení a stručně přibližuji jeho vývoj. Dále představuji prarodiče a jejich vnoučata jako aktéry mezigeneračních programů a popisuji benefity, které pramení z jejich kontaktu. Dále pak popisuji typologii mezigeneračních programů a uvádím také jejich konkrétní realizované příklady. Poslední teoretická kapitola se zabývá třemi liniemi tvorby mezigeneračních programů ve formě pracovních listů. Součástí empirické části je představení Technického muzea v Brně a pracovního listu, který by v budoucnu mohl být do expozic tohoto muzea implementován.

Abstract: This bachelor thesis deals with intergenerational learning in the museum. Its aim is to create self-service intergenerational worksheet for grandchildren and their grandparents for exhibition of the Technical museum in Brno. The thesis is divided into two parts. First is theoretical and describes the development of intergenerational learning and grandparents with grandchildren as the actors of intergenerational programmes. Types of intergenerational programmes in museums and their implementation are described. The last theoretical part outlines the three lines of creating the intergenerational worksheets. The second part of the thesis is empirical and is dedicated on the Technical museum in Brno and the creation of intergenerational worksheet which can be implemented into this museum.

Klíčová slova: Mezigenerační učení, prarodič, vnoučata, muzeum, pracovní list, technické muzeum, mezigenerační pracovní list, intergenerational learning, grandparents, grandchildren, museum, worksheet, technical museum, intergenerational worksheet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz