Mgr. Dana Štveráková

Bakalářská práce

Mobilní genetické elementy a jejich role při vzniku stafylokokových infekcí a toxikóz

Mobile genetic elements and their role in staphylococcal infections and toxinoses
Anotace:
Staphylococcus aureus je jedním z nejčastějších patogenů člověka. Důležitou součástí genomu S. aureus jsou variabilní genetické elementy. Předložená bakalářská práce je zaměřena na literární souhrn aktuálních poznatků o faktorech virulence a na molekulární analýzu genetických determinant pro bakteriální toxiny lokalizované na variabilních genetických elementech. Uveden je popis struktury a funkce mobilních …více
Abstract:
Staphylococcus aureus is one of the most common human pathogens. Important part of S. aureus´s genome are variable genetic elements. My bachelor's thesis focuses on a literary summary of current knowledge about virulence factors and molecular analysis of genetic determinants for bacterial toxins located on the variable genetic elements. Structure and function of mobile genetic elements and genomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta