Theses 

Mobilní genetické elementy a jejich role při vzniku stafylokokových infekcí a toxikóz – Mgr. Dana Štveráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Dana Štveráková

Bakalářská práce

Mobilní genetické elementy a jejich role při vzniku stafylokokových infekcí a toxikóz

Mobile genetic elements and their role in staphylococcal infections and toxinoses

Anotace: Staphylococcus aureus je jedním z nejčastějších patogenů člověka. Důležitou součástí genomu S. aureus jsou variabilní genetické elementy. Předložená bakalářská práce je zaměřena na literární souhrn aktuálních poznatků o faktorech virulence a na molekulární analýzu genetických determinant pro bakteriální toxiny lokalizované na variabilních genetických elementech. Uveden je popis struktury a funkce mobilních genetických elementů a genomových ostrovů patogenity. Pozornost je věnována také rezistenci S. aureus na antibiotika.

Abstract: Staphylococcus aureus is one of the most common human pathogens. Important part of S. aureus´s genome are variable genetic elements. My bachelor's thesis focuses on a literary summary of current knowledge about virulence factors and molecular analysis of genetic determinants for bacterial toxins located on the variable genetic elements. Structure and function of mobile genetic elements and genomic pathogenicity islands is described. Attention is also given to S. aureus resistance to antibiotics.

Klíčová slova: Staphylococcus aureus, mobilní genetické elementy, toxiny, ostrovy patogenity, rezistence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz