Kateřina KOREJSOVÁ

Bachelor's thesis

Stres v souvislosti s péčí o seniory.

Stress connected with care of seniors.
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je péče o seniory a případný stres doprovázející pečovatelskou činnost. Úvodní kapitola teoretické části pojednává o tématu stárnutí a stáří. Následující kapitola se věnuje tématu pečovatelství a ošetřovatelství. Poskytuje náhled do historie těchto oborů, charakterizuje jejich význam a cíle, popisuje osobnost pečovatele/ošetřovatele a představuje holistický přístup v pečovatelství …more
Abstract:
The theme of this bachelor's thesis is the care of seniors and any stress accompanying nursing duties. The introductory chapter of the theoretical portion is concerned with the theme of age and aging. The chapter after is devoted to the theme of care and nursing. It provides a glimpse into the history of these fields, defines their meaning and aims, describes the nature of a carer/nurse and introduces …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016
Accessible from:: 4. 5. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOREJSOVÁ, Kateřina. Stres v souvislosti s péčí o seniory.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 9z3t1s 9z3t1s/2
4/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.