Aneta Růžičková

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření zdravotnických pracovníků v urgentní péči

Burnout Syndrome of Healthcare Professionals in Urgent Care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření zdravotnických pracovníků v urgentní péči. Přibližuje pojem syndrom vyhoření jako celek a popisuje problematiku syndromu vyhoření ve zdravotnictví, konkrétně v urgentní péči. Jejím cílem je zmapovat míru syndromu vyhoření, zjistit shodu či rozdíly míry syndromu vyhoření mezi vybranými zdravotnickými pracovníky pracujících na zdravotnické záchranné …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with issues related to burnout syndrome of healthcare proffessionals in urgent care. It introduces the concept and describes the issues of burnout syndrome in healthcare, specifically in urgent care. The aim of the thesis is mapping the degree of burnout syndrome, determining the agreement or differences in the degree of burnout syndrome in selected paramedics and healthcare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotnické záchranářství / Zdravotnické záchranářství