Matěj ZÁVORA

Master's thesis

Znalecký posudek ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu

Expert opinion from the point of view of the case law of the Supreme Administrative Court
Anotácia:
Práce se zabývá právní úpravou znaleckého posudku a znalecké činnosti s ním související se zaměřením na užití znaleckého posudku jako prostředku dokazování ve správním řízení. Poukazuje na její nedostatky a upozorňuje na změny, které nastanou s účinností nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech od 1. 1. 2021. Práce se také zabývá hermeneutickým výkladem sofistikovaně vybrané …viac
Abstract:
The thesis deals with the legal regulation of expert opinion and expert activities related to it with a focus on the use of expert opinion as a means of evidence in administrative proceedings. It points out the shortcomings of this legal regulation and draws attention to the changes that will occur with the effectiveness of the new Act on Experts, Expert Offices and Expert Institutes from 1 January …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jan Lego, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁVORA, Matěj. Znalecký posudek ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/