Bc. Milan Husár

Diplomová práce

Komparace efektivity aerobního a rezistentního tréninkového plánu na změnu tělesné kompozice

Comparison of efficiency of an aerobic and strength training schedule on a change in body composition
Anotace:
V této diplomové práci se zabýváme porovnáním efektivity aerobního a rezistentního tréninkového plánu na změnu tělesné kompozice. Cílem je porovnat, který z obou tréninkových plánů je efektivnější při redukci tělesného tuku, změně kosterního svalstva a celkové tělesné hmotnosti. V teoretické části práce charakterizujeme aerobní a rezistentní trénink, na základě čehož jsme v praktické části vytvořili …více
Abstract:
This thesis deals with the comparison of efficiency of an aerobic and strength training schedule on a change in body composition. The objective is to compare which one of the both training schedules is more efficient at reduction of body fat mass, change in sceletal muscle mass and body weight. Within the theoretical part is described an aerobic and strenght training. Within the practical part are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií