Bc. Lenka Mlčáková

Bakalářská práce

Orgány ochrany veřejného zájmu (Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Authorities Protecting Public Interest (Supreme Audit Office and Office of the Government Representation in Property Affairs)
Anotace:
Úkolem mé práce bylo vymezení dvou uvedených institucí v jejich souvislostech historických, z pohledu zahraničních obdobných institucí a hlavně z hlediska platných právních úprav. Pokusila jsem se o ucelený pohled na oba úřady. V první části mé práce jsem stručně charakterizovala pojem „veřejný zájem“. Vznik tohoto pojmu a jeho užití ve společnosti je v novodobé historii spjat se vznikem právního státu …více
Abstract:
The theme of my bachelor’s thesis is „Government Authorities protecting the Public interest – Supreme Audit Office and Office of the Government Representation in Property Affairs. First, I tried to clear the mention of the legal term „public interest“. As I mentioned in the chapter 2 of these thesis, indeterminate concept of the public interest is possible to approach by several typical characters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta