Bc. Markéta Horáková Lazarová

Bakalářská práce

Rovné příležitosti mužů a žen v perspektivě sociálních pracovníků

Equal opportunity for men and women in the perspective of social workers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem rovných příležitostí mužů a žen v sociální práci s rodinou. Odpovídá na otázku: V jakých oblastech sociální práce s rodinou vnímají sociální pracovníci a pracovnice téma rovných příležitosti mužů a žen jako významné? Teoretická část pracuje s pojmy sociální práce, sociální práce s rodinou, životní situace a nerovnosti; všechny tyto oblasti jsou pak prostoupeny konceptem …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of equal opportunities of men and women in social work with family. It attempts to answer the question: “In which areas of social work with family do social workers perceive equal opportunities as an important issue?” The theoretical part of the thesis operates with concepts ‘social work’, ‘social work with family’, ‘life situation’, and ‘inequality’. The aspect of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií