Bc. Lanc Lanc

Bakalářská práce

Obsahová analýza reklamních kampaní

Content analysis of advertising campaigns
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá marketingové nástroje třech firem se sportovním zbožím působících na českém trhu. Cílem práce je na základě obsahové analýzy reklamních kampaní vytvořit soubor pravidel pro jejich tvorbu. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se marketingové komunikace, reklamních médií a obsahové analýzy. V praktické části jsou nejprve představeny zkoumané firmy a jejich reklamní …více
Abstract:
The bachelor’s thesis will examine marketing tools of three sport goods companies on the Czech market. The aim of this work is to execute content analysis of marketing campaigns and to create a set of rules for their creation. The theoretical part explain the concepts of marketing communication, marketing media and content analysis. In the practical part is firstly introduse researched companies and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jiiwx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Mikšík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management