Ing. Michaela Chmelová

Bakalářská práce

Hédonismus jako životní styl v podmínkách pozdní modernity

Hedonism as a Lifestyle in Terms of Late Modernity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou pozdně moderní společnosti a snaží se odpovědět na otázku, jaká soudobá společnost vlastně je pomocí ilustrace konkrétních názorů sociologů jako je například Zygmunt Bauman, Ulrich Beck nebo Gilles Lipovetsky. Pozornost věnuji také hédonistickému životnímu stylu, který se stává v současnosti stále aktuálnějším. Definuji ho jak z historického hlediska, tak …více
Abstract:
This thesis deals with the characteristic of late modern society and trying to answer the question, what contemporary society actually is by using the illustration of specific views of sociologists such as Zygmunt Bauman, Ulrich Beck and Gilles Lipovetsky. Attention is also given to hedonism lifestyle which is becoming increasingly up-today. I will define it from a historical perspective and from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní