Ing. Michaela Chmelová

Bachelor's thesis

Hédonismus jako životní styl v podmínkách pozdní modernity

Hedonism as a Lifestyle in Terms of Late Modernity
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou pozdně moderní společnosti a snaží se odpovědět na otázku, jaká soudobá společnost vlastně je pomocí ilustrace konkrétních názorů sociologů jako je například Zygmunt Bauman, Ulrich Beck nebo Gilles Lipovetsky. Pozornost věnuji také hédonistickému životnímu stylu, který se stává v současnosti stále aktuálnějším. Definuji ho jak z historického hlediska, tak …more
Abstract:
This thesis deals with the characteristic of late modern society and trying to answer the question, what contemporary society actually is by using the illustration of specific views of sociologists such as Zygmunt Bauman, Ulrich Beck and Gilles Lipovetsky. Attention is also given to hedonism lifestyle which is becoming increasingly up-today. I will define it from a historical perspective and from the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní