Kristýna KAČEROVÁ

Bachelor's thesis

Znalosti mužů s AMS v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění

Knowledge males with AMS in the prevention of cardiovascular diseases
Abstract:
V bakalářské práci s názvem "Znalosti mužů s AMS v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění" se budu zabývat znalostí mužů v kritickém věku pro vznik kardiovaskulárních onemocnění, tedy ve věku, kdy se u mužů zároveň projevují známky AMS (Aging male syndrom). Obsahem práce bude souhrn teoretických poznatků o kardiovaskulárních onemocněních a seznámení se s AMS. Praktická část práce bude tvořena …more
Abstract:
In the bachelor's thesis entitled "Knowledge of men with AMS in the area of prevention the cardiovascular disease" I will deal with the knowledge of men in the critical age for the emergence of cardiovascular disease consequently at an age when in men are showing signs of AMS (Aging male syndrome) at the same time. The content of the work will be a summary of theoretical knowledge about cardiovascular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Alena Hamanová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAČEROVÁ, Kristýna. Znalosti mužů s AMS v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií