Kristýna KAČEROVÁ

Bachelor's thesis

Znalosti mužů s AMS v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění

Knowledge males with AMS in the prevention of cardiovascular diseases
Anotácia:
V bakalářské práci s názvem "Znalosti mužů s AMS v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění" se budu zabývat znalostí mužů v kritickém věku pro vznik kardiovaskulárních onemocnění, tedy ve věku, kdy se u mužů zároveň projevují známky AMS (Aging male syndrom). Obsahem práce bude souhrn teoretických poznatků o kardiovaskulárních onemocněních a seznámení se s AMS. Praktická část práce bude tvořena …viac
Abstract:
In the bachelor's thesis entitled "Knowledge of men with AMS in the area of prevention the cardiovascular disease" I will deal with the knowledge of men in the critical age for the emergence of cardiovascular disease consequently at an age when in men are showing signs of AMS (Aging male syndrome) at the same time. The content of the work will be a summary of theoretical knowledge about cardiovascular …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Alena Hamanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAČEROVÁ, Kristýna. Znalosti mužů s AMS v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií