Theses 

Produkt jako zdroj konkurenční výhody – Bc. Lukáš Hlaváček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Hlaváček

Bachelor's thesis

Produkt jako zdroj konkurenční výhody

Product as the source of a competitive advantage

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá tématem produktu jako zdroje konkurenční výhody. V současné konzumní společnosti je většina produktů, které společnosti uvádějí na trh, stejného charakteru. Je tedy nezbytně nutné vytvořit takovou přidanou hodnotu, která produkt učiní jedinečným a odliší jej od konkurenčních produktů. Bakalářská práce se soustředí na společnost Apple a její vlajkový produkt iPhone. Bakalářská práce má dva cíle, prvním je definování konkurenceschopnosti zkoumaného produktu včetně jeho výhod, nevýhod i definice žádanosti mezi zákazníky. Cíle je dosaženo analýzou společnosti Apple. Druhým cílem je zjištění, proč si lidé volí zkoumaný produkt před ostatními produkty na trhu a zda tomu opravu tak je. K dosažení druhého cíle je použito dotazníkové šetření.

Abstract: The topic of the Bachelor Thesis is Product as source of a competitive advantage. In the current consumer society are most of the products, which are produced and released into market, with the same character. Due to the fact, it is absolutely necessary, for the companies, to add extra value, which makes the product unique and different from the competition.The Bachelor Thesis focuses on Apple company and its main product, iPhone. The Bachelor Thesis includes two main goals, first one is defining competitiveness of examined product as well as its advantages, disadvantages and customers demand. In addition the first goal includes complete analyzes of Apple company. The second goal of the Bachelor Thesis is detection, why do people prefer examined product before any other products in the market and if it is so. Set questionnaire is used in order to achieve the second goal.

Kľúčové slová: Produkt, konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, marketingový mix, inovace, SWOT analýza

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 3. 2019 22:19, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz