Bc. Patrik Pánek

Diplomová práce

Institucionální struktura regulace a dohledu v USA (vznik, vývoj, současné změny)

The institutional structure of regulation and supervision in the USA (formation, evolution, current changes)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá institucionálním rozdělením regulace a dohledu ve Spojených státech amerických v reakci na světovou krizi z roku 2007. Klíčový pro tuto práci je nová zákon Dood-Frank, který 21. července roku 2010 podepsal americký prezident Barack Obama. První část této práce se zabývá fungováním bankovního systému USA v čele s Federálním rezervním systémem. Popisuje fungování finančních …více
Abstract:
This thesis is concerned with the institutional division of regulation and supervision in the United States in response to the global crisis of 2007. The key to this work is a new law Dood-Frank, which signed by US President Barack Obama on July 21 2010. The first part deals with the functioning of the banking system led by the US Federal Reserve System. Describes the functioning of financial markets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní