Tereza Ripperová

Bakalářská práce

Moderní formy komunikace ,,face to face“ s veřejností

Modern Forms of Face-to-Face Communication with the Public
Anotace:
RIPPEROVÁ, Tereza. Moderní formy komunikace „face to face“ s veřejností. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017, 41 s. Bakalářská práce se zaměřuje na modernizaci forem komunikace při preventivně výchovných činnostech složek Integrovaného záchranného systému, především Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v rámci veřejných akcí. První část představuje zhodnocení stávajících …více
Abstract:
RIPPEROVÁ, Tereza. Modern forms of face-to-face communication with the public. Bachelor´s thesis, Ostrava: Technical University of Ostrava, 2017, 41 p. The bachelor thesis focuses on the modernization of the forms of communication in the preventive educational activities of the components of the Integrated Rescue System, especially the Fire Department of the Moravian-Silesian Region within the framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Vladimír Vlček
  • Oponent: Martin Pliska

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu