Theses 

Terminology of criminal law: comparison between American English, British English and Czech concepts – Bc. Joruna Hrabalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Joruna Hrabalová

Bakalářská práce

Terminology of criminal law: comparison between American English, British English and Czech concepts

Terminology of criminal law: comparison between American English, British English and Czech concepts

Anotace: Tato práce pojednává o terminologii právní angličtiny. Cílem je sestavení komplexního a úplného přehledu konkrétních termínů používaných při překladu právních textu z a do anglického jazyka, se speciálním zaměřením na terminologii trestního práva. První část je teoretická a zabývá se popisem právního jazyka, jednotlivých právních odvětví, rozdílných právních systémů a specifičností právní terminologie. Druhá, praktická část obsahuje terminologii jako takovou (jednotná hesla i fráze) a snaží se o vysvětlení jejích použití, přičemž upozorňuje na rozdílnosti při překladu z angličtiny do češtiny a naopak, dále pak na rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou. Závěrečná část je ukázkou použití této terminologie v praxi na příkladech.

Abstract: The thesis deals with the terminology of legal English. Its aim is to give a thorough and complete overview of specific terms used in translations of legal English texts, with a focus on criminal law. The first part is theoretical and describes the language of law, the types of law, different law systems and specific features of legal terminology. The second, practical part presents the actual terminology (both single words and phrases) and its application, differences when translating from Czech to English and v.v., and differences between American and British English. The final part then illustrates the application of these terms on practical examples of translations.

Keywords: trestní právo hmotné, trestní právo procesní, právní angličtina, angloamerické právo, kontinentální evropské právo, substantive criminal law, procedural criminal law, legal English, Common law, Civil law

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 10. 2018 03:47, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz