Theses 

Pěvecká škola okruhu Marie Loewe-Destinn a její význam pro českou hudbu – Mgr. Zuzana Kohoutová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Zuzana Kohoutová

Bachelor's thesis

Pěvecká škola okruhu Marie Loewe-Destinn a její význam pro českou hudbu

Vocal school of Marie Loewe-Destinn and her importance in Czech music

Abstract: Tato práce se zabývá důležitými pedagogickými osobnostmi přelomu 19. a 20. století - Marie Loewe-Destinn a Thomase Loeweho - a jejich významem pro českou hudbu. Jsou zde zmíněni i nejdůležitější žáci soukromé pěvecké školy manželů Loewových a jejich pokračovatelé. Cílem práce je vytvořit obraz o pěvecké škole Loewových.

Abstract: This thesis deals with the significant teaching personalities turn of the 19th and 20th century - Marie Loewe-Destinn and Thomas Loewe – and their importance for Czech music. There are mentioned the uppermost pupils of the private singing school of the married couple Loewe and their successors. The aim is to create a picture of the singing school of the spouses Loewe.

Keywords: Marie Loewe-Destinn, Thomas Loewe, přelom 19. a 20. století, turn of the 19th and 20th century, Praha, Prague, pěvecká škola, singing school, pěvecká technika, singing technique, žáci, pupils, Ema Destinnová, Emmy Destinn, Růžena Maturová, Werner Alberti, Zdenka Fassbenderová, Václav Kliment, Jarmila Novotná, Marta Krásová

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/2/2019 17:18, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz