Theses 

La culture basque – Mgr. Gabriela Jordánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy

Mgr. Gabriela Jordánová

Diplomová práce

La culture basque

Basque culture

Abstract: The diploma thesis deals with the Basque culture and its possible usage in education of French as foreign language. In the theoretical part, the thesis presents Basque culture and the terms connected to the teaching of foreign culture are explained there. The thesis also contains recommendations concerning methods and approaches for the teaching of the Basque culture in French lessons. The second part of the thesis concerns with the application of the theory in the practice because it consists of six lesson plans for French language classes whose topic is the Basque culture.

Abstract: Diplomová práce se zabývá baskickou kulturou a jejím možným použitím ve výuce francouzského jazyka. V teoretické části představujeme baskickou kulturu a vysvětlujeme pojmy týkající se výuky cizí kultury. Práce obsahuje také doporučení týkající se metod a přístupů pro výuku baskické kultury v hodinách francouzského jazyka. Druhá část práce uvádí představenou teorii do praxe, protože se skládá z šesti metodických listů připravených pro výuku francouzského jazyka, jejichž tématem je baskická kultura.

Klíčová slova: Baskicko, kultura, multikulturalismus, interkulturalismus, interkulturní kompetence, The Basque Country, multiculturalism, interculturalism, intercultural competence.

Jazyk práce: francouzština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:41, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz