Bc. Lukáš Götz

Bachelor's thesis

Dálkový průzkum Země ve výuce fyziky

Remote sensing pro Physics Education
Abstract:
Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku dálkového průzkumu Země, respektive na jeho využití ve vzdělávání na základních a středních školách. První část práce se bude zabývat stručným objasněním podstaty fungování dálkového průzkumu Země, zvláštní pozornost bude věnována především využívání možností DPZ pro fyzikální účely. Druhá část bude navazovat na teorii z první části a bude mít za cíl vymezit …more
Abstract:
Bachelor thesis will focus on the issue of remote sensing, more precisely to its use in education at primary and secondary schools. The first part will deal with a brief explanation of the essence of the functioning of remote sensing, special attention will be paid to exploiting the potential of remote sensing for purposes of physics. The second part will follow the theory of the first part and will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta