Bc. Jiří Retek

Diplomová práce

Dálkový průzkum země jako nástroj pro odhad půdních vlastností

Remote sensing as an instrument for estimation of soil properties
Anotace:
Technologický rozvoj v současnosti dosáhl výrazných pokroků nezbytných pro zkvalitnění a zpřístupnění nástrojů dálkového průzkumu země. Otevírají se tím možnosti pro praktické aplikace v řadě nových oblastí, včetně zemědělství. Potenciální využití dat dálkového průzkumu se nově nabízí pro hodnocení i těch půdních vlastností, které byly dříve stanovovány pouze v laboratoři. Souvislosti půdních vlastností …více
Abstract:
Current development of technologies has reached significant advances, which is necessary for improvement and accessibility of remote sensing instruments. It leads to new opportunities in large scale of disciplines, including agriculture. Potential remote sensing data usage is now suitable for such evaluation of soil properties, which were previously tested just in laboratories. However, the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jana Šimečková, Ph.D.
  • Oponent: Marek Bednář, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta