Alevtina Kargina

Bakalářská práce

How to build up an excellent start-up

How to build up an excellent start-up
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje vytvoření startu a podnikání plán tohoto startu pro budování vynikajícího obchodu, založeného na vývoj salonu krásy v Praze. Projekt se skládá z teoretické a praktické části, které budou zahrnovat podnikání plán, strategie a doporučení, jak vytvořit podnikání bez chyb a s dobrými budoucími vyhlídkami. Teoretický část popisuje startovací strukturu, obchodní aktivity …více
Abstract:
This Bachelor Thesis represents creating startup and business plan of this startup for building excellent business, based on development of Beauty salon in Prague. Project consists of theoretical and practical parts, which will include business plan, strategies and recommendations how to create business without mistakes and with a good future prospects. Theoretical part will describe startup structure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma

Všechny práce