Aneta Přibáňová

Diplomová práce

Srovnání metodiky při sestavování výkazu cash flow podle české legislativy, IFRS a US GAAP

Methodology Comparison of the Statement of Cash Flows as Regulated by Czech Accounting Legislation, IFRS and US GAAP
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výkazem cash flow z pohledu české legislativy, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a US GAAP. První část práce popisuje důležitost sestavení výkazu peněžních toků a jeho přidanou hodnotu pro uživatele účetních výkazů. Dále uvádí historický vývoj výkazu, vyjmenovává účetní jednotky povinné sestavovat výkaz peněžních toků a diskutuje vnitřní strukturu výkazu. V druhé …více
Abstract:
This masters thesis main focus is a statement of cash flows as regulated by czech accounting legislation, International Financial Reporting Standards and US GAAP. First chapter describes the importance of Statement of cash flows and his value added for users of financial statements. The historical context of the statement is shown, it is stated which entities are obligated to report statement of cash …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Marie Zelenková
  • Oponent: Libor Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51905