Bc. Jitka LENCOVÁ

Diplomová práce

Místní region ve výuce na základní škole (na příkladu regionu Vimpersko)

Local region in education at primary school (for example, the region Vimperk)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá místním regionem ve výuce na základní škole. Práce je zaměřena na vytvoření geografického projektu, který by měl dětem lépe přiblížit místo jejich bydliště. Práce obsahuje podrobný postup při realizaci samotném projektu, pracovní list pro návštěvu muzea. Vytvoření geografického projektu má zajímavou formou dětem přiblížit život v šumavském městě, poznat historii svého města …více
Abstract:
This thesis deals with topic of a local region in elementary school teaching. My thesis focuses on creation of a geographical project which should better acquiant children with their place of birth. The thesis contents a detailed procedure for implementation of the project and a worksheet. Creation of the geographical project should bring children to life of the town of Šumava in an interesting way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LENCOVÁ, Jitka. Místní region ve výuce na základní škole (na příkladu regionu Vimpersko). Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická