Martina Drobná

Diplomová práce

Nation branding Českej a Slovenskej republiky

Nation Branding České a Slovenské republiky
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na přiblížení konceptu nation brandingu v zahraniční politice obecně, ale především v kontextu dvou středoevropských států - České a Slovenské republiky . Zabývá se otázkou, zda tato relativně mladá disciplína představuje součást jejich zahraničně - politických snah a zda se jejich přístupy k tomuto nástroji liší . Komparaci provádíme prostřednictvím zhodnocení dosavadního …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the concept of nation branding in foreign policy in general but especially in the context of two Central European countries - the Czech and Slovak Republic. It addresses the question of whether this relatively young discipline is a part of their foreign policy efforts and whether their approach to this tool vary. The comparison is performed through a view on the previous …více
Abstract:
Diplomová práca približuje koncept nation brandingu v zahraničnej politike obecne, ale predovšetkým v kontexte dvoch stredoeurópskych štátov - Českej a Slovenskej republiky. Zaoberá sa otázkou, či táto relatívne mladá disciplína predstavuje súčasť ich zahranično-politických snáh a či sa ich prístupy k tomuto nástroju líšia. Komparáciu vykonávame prostredníctvom zhodnotenia doterajšieho vývoja agendy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Jana Peterková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49975