Mgr. Vojtěch Zachar

Diplomová práce

Analýza Strany maďarské koalice a strany Most - Híd

The Analysis of the Party of the hungarian coalition and the party Most - Híd
Anotace:
Anotace Předložená diplomová práce nesoucí název Analýza Strany maďarské koalice a strany Most-Híd je vypracována jako případová studie Strany maďarské koalice a strany Most-Híd, včetně jejich vzájemné komparace, přičemž jejím hlavním cílem je analytický popis původu, tj. historického vzniku a vývoje, ideově-programového profilu a mezinárodních vazeb výše zmíněných stran, včetně vzájemného porovnání …více
Abstract:
Abstract The thesis called The Analysis of the Party of the Hungarian Coalition and the party Most-Híd is presented as a case study of the two political parties, including their mutual comparison, the main goal being to provide an analytical description of the parties‘ origin, i. e. historical beginnings, development and their profile as concerns their ideology and policy. This entails a comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií