Ing. Hana Čermáková, Ph.D.

Disertační práce

Regionální kontext daňové politiky. Optimalizace rozpočtového určení daní se zaměřením na kraje.

Tax Policy Regional Context. Optimization of Budget Assignation of Taxes With Focus On Regions.
Anotace:
Doktorská disertační práce je zaměřena na regionální kontext daňové politiky a optimalizaci rozpočtového určení daní se zaměřením na kraje. Prvním cílem práce je vymezit postavení krajů při využívání funkcí daní a možnost realizace daňové politiky na krajské úrovni. K dosažení druhého cíle práce se autorka zaměřila na analýzu zdrojů financování regionálního veřejného sektoru na úrovni krajů v České …více
Abstract:
The doctoral thesis is focused on regional context of tax policy and optimalization of budget determination of taxes with the scope on regions. The first purpose is to define the position of regions for using the tax functions and the possibility of realisation the tax policy on the regional level. To achieve the second purpose of the thesis the author concentrated on the analysis of the sources of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Romana Provazníková, Ph.D., Doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomie